ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

 

(Сервіс «DOSIE.ONLINE»)

 

Звертаємо увагу!

 

Сервіс «DOSIE.ONLINE» працює відповідно до законів: "Про захист персональних даних", "Про доступ до публічної інформації", "Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних», "Про інформацію", "Про рекламу", "Про телекомунікації", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", НД ТЗІ 2.5-010-03 "Вимоги до захисту інформації WEB-сторінки від несанкціонованого доступу".

 

Сервіс «DOSIE.ONLINE» не  збирає  інформацію, якій у відповідності до законодавства України присвоєно гриф «інформація з обмеженим доступом», «службова інформація», «таємна інформація».

 

 

Цей договір є офіційною пропозицією (публічною офертою), адресованою будь-якій фізичній особі, яка надалі іменується Замовником, яка погодилася з умовами цієї публічної оферти, шляхом її повного та беззастережного акцепту.

 

Замовник зобов'язаний повністю ознайомитись із цим документом до моменту внесення оплати.

 

ФОП Алексанкін І.С., що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію, ІПН 3007203998, яка надалі іменується, — Виконавець висловлює намір укласти договір про надання платних послуг із Замовником на умовах цієї оферти (далі — «Договір»).

 

 

1.  ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 

Далі за текстом оферти наведені нижче терміни використовуються в наступних значеннях:

 

Оферта - цей документ, опублікований на сайті https://dosie.online/

 

Акцепт Оферти - повне та беззастережне прийняття Оферти шляхом здійснення дій, зазначених у п. 2.2. Оферти. Акцепт Оферти створює Договір.

 

Замовник — повнолітня особа, яка здійснила Акцепт Оферти, яка є споживачем платних послуг за укладеним Договором, або уповноважений представник неповнолітньої особи, яка буде споживачем платних послуг.

 

Договір - договір між Замовником та Виконавцем на надання послуг, який укладається за допомогою Акцепту Оферти.

 

Сайт – інтернет ресурс, що містить повну інформацію про надання інформаційно-консультаційних послуг, розміщений за адресою https://dosie.online/

 

2.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

2.1. Виконавець надає, а Замовник оплачує інформаційно-консультаційні послуги, а саме: Виконавець за допомогою сервісу https://dosie.online актуалізує наявну у відкритому доступі інформацію та за допомогою авторських алгоритмів надсилає на електронну пошту замовника аналітичний звіт у вигляді PDF-файлу, в якому міститься об'єднана інформація безпосередньо з офіційних держ. реєстрів, соц. мереж, та сервісу з отримання тегів за номером телефону.

 

 2.2. Оплатою Замовник виражає своє повне та беззастережне прийняття умов цього договору (акцепт).

 

2.3. Замовник здійснює сплату послуги через електронні засоби прийому платежів (Оплата платіжними картами Visa і MasterCard; Приват24; Google Pay; Apple Pay).

2.4. З моменту здійснення Замовником оплати послуги, відповідно послуга  вважається виконаною.

 

 

3.         ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

 

Виконавець зобов'язаний:

 

3.1. Організувати та забезпечити належне якісне виконання послуг, передбачених у п. 2.1. цього Договору, відповідно до переліку інформаційно-консультаційних послуг, обумовлених із Замовником.

 

4.  ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

 

4.1. Замовник надає достовірну інформацію для надання інформаційно-консультаційних послуг (Для якісного здійснення послуги Замовник зобов'язується ввести коректні дані у форму пошуку). 

5.  ПРАВА ВИКОНАВЦЯ ТА ЗАМОВНИКА

 5.1. Виконавець має право надання послуг залучати третіх осіб, підрядників, додаткові послуги для аналізу даних, за умов нерозголошення конфіденційних даних Замовника.

 

5.2. При виконанні послуги Виконавець не є зберігачем персональних даних суб'єкта пошуку, які ввів Замовник, а також Виконавець не має доступу до звіту Замовника, за винятком, якщо сам Замовник не надасть цієї інформації.

 

5.3. Виконавець має право відмовити Замовнику у наданні послуг або не повернути оплату за послугу, у разі надання Замовником свідомо неправильної інформації.

 

5.4. Виконавець має право відмовити Замовнику у наданні нових послуг, якщо Замовник у період надання послуг, за порушення пункту 6.5.1 цього договору, передбачені цивільним законодавством та цим договором, та надають Виконавцю право в односторонньому порядку відмовитися від виконання договору.

 

5.5. Замовник має право вимагати від Виконавця виконання послуги, описаного у пункті 2.1 цього договору;

 

5.6. Виконавець має право негайно припинити надання послуг без повернення коштів за оплачені інформаційно-консультаційні послуги у разі прояву з боку Замовника агресії або неповажного відношення, а також неправильно введених даних для виконання Виконавцем інформаційно-консультаційних послуг.

 

5.7. Замовник має право повернути кошти, за неякісно виконані послуги Виконавцем, за умов зазначених у пунктах 6.4 та 6.5 цього договору.

 

5.8. Виконавець може зупинити доступ Замовника до сервісу з технічних причин (перебої в роботі офіційних реєстрів тощо).

 

6.         ОПЛАТА ПОСЛУГ І ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ ЗАСОБІВ

 

6.1. Замовник оплачує послуги, зазначені у розділі 2.1 Договору. Оплата відбувається шляхом вибору відповідного способу оплати на сайті після натискання кнопки «Сплатити».

 

6.2. Замовник здійснює оплату послуг Виконавця до початку надання інформаційно-консультаційних послуг у розмірі 100% передоплати шляхом перерахування безготівкових коштів Виконавцю на розрахунковий рахунок Виконавця. Датою оплати вважатиметься день зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

 

6.3. У разі відмови від надання інформаційно-консультаційних послуг після того, як Замовник отримав послугу або її частину, оплата Замовнику не повертається.

 

6.4. Приймаючи умови цієї угоди, Замовник підтверджує, що він повідомлений про те, що відкриті дані можуть містити інформацію щодо тезок, які будуть включені до звіту.

 

6.5. Замовнику повертаються внесені ним кошти за мінусом 70 гривень (комісія платіжної системи) у тому випадку, якщо Замовник доведе Виконавцю, що інформаційно-консультаційна послуга була надана не якісно.

 

6.6. Кошти за послугу не повертаються Замовнику у таких випадках:

 

6.6.1. Якщо у звіті є інформація, яка не відноситься до суб'єкта пошуку (люди зі схожим прізвищем, з такою самою датою народження або ПІБ). Цей випадок не є неякісним виконанням послуги та підставою для повернення коштів.

 

6.6.2. Якщо подання заявки на повернення коштів перевищує 24 години з моменту оплати.

 

6.6.3. Якщо Замовник ввів не повний обсяг рекомендованих Виконавцем даних для виконання послуги, кошти не повертаються Замовнику, послуга вважається виконана в повному обсязі (обсяг оброблених реєстрів та інтернет ресурсів залежить від повноти введеної інформації).

 

6.6.4. Якщо Замовником допущена помилка введення вихідних даних по суб'єкту пошуку (невірна мова введення вихідних даних для пошуку, введені зайві символи або допущені помилки у посиланнях, номерах телефонів, ІПН, диплома чи паспорта, електронної адреси для отримання звіту тощо).

 

6.6.5 Якщо на момент запиту Замовником будь-який з офіційних реєстрів не працював належним чином і давав технічний збій.

 

 

7.               ДОТРИМАННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

 

7.1. Факт укладання цього Договору не розглядається Сторонами як конфіденційна інформація.

 

7.2. Сторони зобов'язуються не розголошувати інформацію, отриману Сторонами під час виконання своїх зобов'язань.

 

7.3. За всі дії з отриманою інформацією від Виконавця відповідає Замовник згідно із Законом про захист персональних даних.

 

 

8. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ЗАМОВНИКА

 

8.1. Персональні дані Замовника обробляються відповідно до Закону «Про персональні дані».

 

8.2. Надаючи свої персональні дані Виконавцю, Замовник погоджується на їхню обробку Виконавцем, у тому числі з метою виконання Виконавцем зобов'язань перед Замовником в рамках цієї публічної оферти, просування Виконавцем товарів та послуг, проведення електронних та sms опитувань, контролю результатів маркетингових акцій, клієнтської підтримки, проведення розіграшів призів серед Замовників, контролю задоволеності Замовника, а також якості послуг, які надає Виконавець.

 

8.3. Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються Виконавцем з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна) вилучення, використання, знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

 

8.4. Виконавець має право використовувати технологію "cookies". “Cookies” не містять конфіденційної інформації. Замовник цим дає згоду на збирання, аналіз та використання cookies, у тому числі третіми особами з метою формування статистики та оптимізації рекламних повідомлень.

 

8.5. Виконавець отримує інформацію про ip-адресу відвідувача Сайту. Ця інформація не використовується для встановлення особи відвідувача.

 

8.6. Виконавець має право здійснювати записи телефонних розмов із Замовником. При цьому Виконавець зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої під час телефонних переговорів, та/або передачі її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень.

 

 

9. ПІДСТАВИ І УМОВИ ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

 

9.1. Умови, на яких укладено цей договір, можуть бути змінені або за згодою сторін, або відповідно до чинного законодавства України.

 

9.2. Цей договір може бути розірваний за згодою сторін. За ініціативою однієї зі сторін договір може бути розірваний на підставах, передбачених чинним законодавством України.

 

9.3. Відмова від надання інформаційно-консультаційних послуг здійснюється за заявою Замовника в електронному вигляді на електронну пошту dosie.supp@gmail.com. У разі дотримання пункту 6.6 цього договору Відмова можлива протягом 24 годин з моменту оплати інформаційно-консультаційних послуг. При відмові послуг, кошти повертаються, з відрахуванням податків і комісій.

 

9.4. Повернення здійснюється протягом семи робочих днів із моменту розірвання Договору.

 

9.5. Виконавець має право відмовитись від виконання договору, якщо Замовник порушив п. 7.2 послуг за цим договором.

 

 

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА СПРАВЖНІМ ДОГОВОРОМ

 

10.1. У разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов'язань за цим договором вони несуть відповідальність, передбачену цивільним законодавством та законодавством щодо захисту прав споживачів, на умовах, встановлених цим законодавством.

 

10.2. Жодна із Сторін не нестиме відповідальності за повне або часткове невиконання будь-якого зі своїх обов'язків за цим Договором, якщо невиконання буде наслідком обставин непереборної сили. Сторона, для якої утворилася неможливість виконання обставин, зобов'язана негайно письмово повідомити іншу сторону про настання, передбачуваний термін дії та припинення вищезазначених обставин. Не повідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторони права посилатися на будь-яку вищезгадану обставину як на підставу, яка звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язання.

 

11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ІНШІ УМОВИ

 

11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту акцепту Замовником цієї Публічної оферти та діє до виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань.

 

11.2. Виконавець залишає за собою право внести зміни до цього Договіру у будь-який момент на свій розсуд, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Договору, якщо інший термін набрання чинності не визначений додатково в тексті публікації.

 

11.3. Сторони вважають інформаційно-консультаційні послуги наданими після надсилання на пошту Замовника згенерованого звіту (PDF звіту).

 

Виконавець:

 

ФОП Алексанкин І.С., ІПН: 3007203998, Україна, м. Кривий Ріг, пр. Почтовий, 52,

dosie.supp@gmail.com,  тел: +380679273005.